Informatori o radu Prekršajnog apelacionog suda


Osnovni podaci o Prekršajnom apelacionom sudu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni apelacioni sud

 Beograd, Katanićeva 15
PAK: 127206
Matični broj: 7563132
PIB: 106400222

 011 744-4752
 uprava@pkap.sud.rs

Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda, ažuriran 10.12.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda, ažuriran 03.10.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda, ažuriran 19.09.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda, ažuriran 08.02.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda, ažuriran 14.08.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda, ažuriran 24.07.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda, ažuriran 27.02.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda, ažuriran 27.02.2014. godine Ms Word Pdf