• Prekršajni apelacioni sud

  Prekršajni apelacioni sud

   11000 Beograd, Katanićeva 15
   011 6352-900
   uprava@pkap.sud.rs

  Matični broj: 17772759 PIB: 106400222

  Predsednik suda
  Gorica Sekulić

 • Prekršajni apelacioni sud, Odeljenje u Kragujevcu

  Prekršajni apelacioni sud

  Odeljenje u Kragujevcu

   34110 Kragujevac, Slobode 4
   034 619-6451
   034 619-6466 pisarnica
   odeljenje.kg@pkap.sud.rs

  Predsednik odeljenja
  Vera Milikić
 • Prekršajni apelacioni sud, Odeljenje u Nišu

  Prekršajni apelacioni sud

  Odeljenje u Nišu

   18106 Niš, Vojvode Putnika b.b.
   018 513-663
   018 282-246
   odeljenje.ni@pkap.sud.rs

  Predsednik odeljenja
  Svetlana Stanković
 • Prekršajni apelacioni sud, Odeljenje u Novom Sadu

  Prekršajni apelacioni sud

  Odeljenje u Novom Sadu

   21102 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 58
   021 4896-185
   021 4896-186
   odeljenje.ns@pkap.sud.rs

  Predsednik odeljenja
  Mirjana Tukar