• Зграда седишта суда

  Прекршајни апелациони суд

  Адреса Београд, Катанићева 15
  Телефон 011 635-2900
  e-mail uprava@pkap.sud.rs
  Матични број: 7563132 ПИБ: 106400222

  Председник суда
  мр Зоран Пашалић

 • Одељење у Крагујевцу

  Прекршајни апелациони суд
  Одељење суда у Крагујевцу

  Адреса Крагујевац, Кнеза Михаила 2
  Телефон 034 331-938
  Факс 034 331-938
  e-mail visi.prek.sud.kg@gmail.com

  Председник oдељења
  Мирослав Петровић

 • Одељење у Нишу

  Прекршајни апелациони суд
  Одељење суда у Нишу

  Адреса Ниш, Војводе Путника б.б.
  Телефон 018 513-663
  Факс 018 282-246
  e-mail visi.prek.sud.ni@gmail.com

  Председник oдељења
  Драгица Миленковић

 • Одељење у Новом Саду

  Прекршајни апелациони суд
  Одељење суда у Новом Саду

  Адреса Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
  Телефон 021 489-6185
  Факс 021 489-6186
  e-mail visi.prek.sud.ns@gmail.com

  Председник oдељења
  Мирјана Тукар

Искључи насиље