• Прекршајни апелациони суд

  Прекршајни апелациони суд

   11000 Београд, Катанићева 15
   011 6352-900
   uprava@pkap.sud.rs

  Матични број: 17772759 ПИБ: 106400222

  Председник суда
  Леонида Поповић

 • Прекршајни апелациони суд, Одељење у Крагујевцу

  Прекршајни апелациони суд

  Одељење у Крагујевцу

   34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 2
   034 335-796
   034 331-938
   odeljenje.kg@pkap.sud.rs

  Председник oдељења
  Драгица Бараћ
 • Прекршајни апелациони суд, Одељење у Нишу

  Прекршајни апелациони суд

  Одељење у Нишу

   18000 Ниш, Војводе Путника б.б.
   018 513-663
   018 282-246
   odeljenje.ni@pkap.sud.rs

  Председник oдељења
  Драгица Миленковић
 • Прекршајни апелациони суд, Одељење у Новом Саду

  Прекршајни апелациони суд

  Одељење у Новом Саду

   21000 Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
   021 4896-185
   021 4896-186
   odeljenje.ns@pkap.sud.rs

  Председник oдељења
  Мирјана Тукар