• Прекршајни апелациони суд

  Прекршајни апелациони суд

   11000 Београд, Катанићева 15
   011 6352-900
   uprava@pkap.sud.rs

  Матични број: 17772759 ПИБ: 106400222

  Председник суда
  Горица Секулић

 • Прекршајни апелациони суд, Одељење у Крагујевцу

  Прекршајни апелациони суд

  Одељење у Крагујевцу

   34110 Крагујевац, Слободе 4
   034 619-6451
   034 619-6466 писарница
   odeljenje.kg@pkap.sud.rs

  Председник oдељења
  Вера Миликић
 • Прекршајни апелациони суд, Одељење у Нишу

  Прекршајни апелациони суд

  Одељење у Нишу

   18106 Ниш, Војводе Путника б.б.
   018 513-663
   018 282-246
   odeljenje.ni@pkap.sud.rs

  Председник oдељења
  Светлана Станковић
 • Прекршајни апелациони суд, Одељење у Новом Саду

  Прекршајни апелациони суд

  Одељење у Новом Саду

   21102 Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
   021 4896-185
   021 4896-186
   odeljenje.ns@pkap.sud.rs

  Председник oдељења
  Мирјана Тукар